5672 Murony II. kerület 8.
+36-66-450-350
csabatajzrt@talentisagro.hu

A Csabatáj Zrt. Rövid története

A Csabatáj Zrt. története egészen az 1948-49-es évekig vezethető vissza, mikor államosítás következtében szovjet mintára megalakultak az első termelőszövetkezetek. Ekkor még nagy számban fordultak elő téeszek, melyek az ezt követő két évtized alatt rendre összeolvadtak, vagy épp szétváltak. Jogelődünk, a Lenin MgTsz. 1964-ben jött létre kisebb szövetkezetből és akkori telephelyei többnyire megegyeznek a mostaniakkal. 1992-ben az új szövetkezeti törvény életbelépésekor kapta a Csabatáj Mg. Szövetkezet nevet, majd 2002. augusztusában alakult át részvénytársasággá és négy évvel később, 2006. áprilisában vált a mai formájában működő Csabatáj Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársasággá.

Jelenleg 90 embernek nyújt munkalehetőséget.

A Csabatáj Zrt. fő tevékenysége vegyes gazdálkodás, amely a mezőgazdasági alaptevékenységhez és az ehhez szorosan kapcsolódó szolgáltatási és kereskedelmi tevékenységi körbe tartozik (árutojás termelés, növénytermesztés, növénytermesztési szolgáltatás).

Jelenleg mintegy 930 ha bérelt földterületen folyik növénytermesztés, ezen kívül 430 hektárnyi területen integrálunk termelőket, amelyen kívül 700 hektáron szolgálunk ki mezőgazdasági gépi szolgáltatás -elsősorban vetés, növényvédelem, betakarítás- keretében további termelőket, akik az inputanyag beszerzést és egyes munkafázisokat saját maguk hajtanak végre.

Elsősorban őszi búzát, takarmánykukoricát, napraforgót, zöldborsó vetőmag alapanyagot állítunk elő.

Ebből 3000 tonna kukorica és 1400 tonna őszi búza a saját tojóállomány takarmányozására szolgál, a többit az integrált területeken termelt elsősorban búzával, kukoricával és napraforgóval együtt értékesítjük.

A baromfikombinát az Európai Uniós előírásoknak megfelelő ketrecekben 150 ezer saját nevelésű tojótyúkkal rendelkező telep, melynek évi produktuma megközelítőleg 40 millió árutojás. 2011. áprilisáig üzemeltettünk saját tojásválogatót, azóta válogatatlan árutojást értékesítünk partnereink felé. A tojótyúkok utánpótlásáról jércenevelő telepünkön gondoskodunk.

Társaságunk két terményszárítót működtet Békéscsaba és Újkígyós telephelyen.

Szárítók átlagteljesítménye:

  • Békéscsaba 18 to/h

  • Újkígyós 30 to/h

Éves feldolgozás a két telepen:

  • kalászos 8000 to,

  • kukorica 35000 to,

  • napraforgó 600 to.

Tápkeverési kapacitásunk 85%-os kihasználtságú, csak a saját 6700-7000 to éves tápigényünket szoktuk elkészíteni.

Terménytároló kapacitás: Békéscsaba 15 000 to, Újkígyós 9 000 to saját tárolótér. Ehhez kapcsolódik bértárolási, terményfelvásárlási és értékesítési tevékenységünk, melynek során mintegy 15 000 to gabona kereskedelme valósul meg.

2010. évben került átadásra új trágyafermentáló üzemünk, mely éves szinten kb. 1 500-1 600 tonna fermentált trágya előállítására alkalmas. Jelenleg március-november hónapokban 1 200 to baromfitrágya feldolgozása valósul meg, az ezen felül keletkező mennyiséget a saját növénytermesztés használja fel.

Fejlesztéseink között szerepel egy fedett trágyatároló megépítése és a baromfi nevelőtelep rekonstrukciója, mely megfelel az Uniós állatjóléti követelményeknek.

2017- évtől az OPUS Group Nyrt. csoport tagjaként folytatjuk tevékenységünket.